W nawiązaniu do artykułu pod ww. tytułem pragnę się odnieść do zawartego w nim zdania: „..dotychczasowe kotłownie nie będą mogły być użytkowane ze względu na to,że znajdują się w pomieszczeniach piwnicznych, bo zabraniają tego przepisy”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kotłownie gazowe na gaz ziemny (bo to jest istotne) o mocy do 60 kW mogą być zlokalizowane w piwnicy pod warunkiem odpowiedniej kubatury, wysokości i zaopatrzenia w przewody kominowe wentylacyjne i spalinowe.

Kotłownie gazowe o mocy powyżej 60 kW również mogą być zlokalizowane w piwnicy pod warunkiem dostosowania tych pomieszczeń do standardów ppoż. W tym przypadku niezbędne jest uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych na podstawie ekspertyzy rzeczoznawcy ppoż. i budowlanego zatwierdzone postanowieniem Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Myślę, że to wyjaśnienie jest konieczne i rozwieje wątpliwości.

Ryszard Juszczak

Projektant Sieci i Instalacji Gazowych

OD REDAKCJI

Zamieszczona w artykule informacja pochodziła od obecnego na spotkaniu z mieszkańcami Jedwabna projektanta sieci Romana Przytuły.